Privacyverklaring

Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens en is opgesteld in overeenstemming met de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Je bent vrij om het helemaal door te lezen, maar in het kort komt het er op neer dat de eventuele gegevens die ik van jou en door jou krijg bij mij in veilige handen zijn.

Gebruiker van deze privacyverklaring en verantwoordelijke voor verwerking van gegevens ben ik, Stefanie Veld. De eigenaresse van Coachpraktijk Stefanie, gevestigd te Katwijk, ingeschreven bij de kamer van koophandel onder nummer 54237602.

Persoonsgegevens
Waarom ik jouw gegevens bewaar? Jouw contactgegevens (zoals naam, e-mailadres, adres, telefoonnummer en social media accounts) gebruik ik om contact met jou te houden over de weg die wij samen gaan als Stefanie van Coachpraktijk Stefanie en jij als cliënt van Coachpraktijk Stefanie.
Ik vraag alleen naar jouw contactgegevens nadat je ja hebt gezegd om met mij te werken. Zie je er na een oriëntatie vanaf dan is dat prima. Dan verdwijnen jouw eventuele gegevens uit mijn systeem.

Verwerken persoonsgegevens
Mocht je ja zeggen op werken met mij dan vraag ik je waarschijnlijk om meer gegevens. Bijvoorbeeld een inschrijfformulier of tijdens een gesprek informatie. Alles wat geschreven en gezegd is blijft bij mij. Ik vraag alleen naar zaken die van belang zijn voor onze samenwerking. En mocht het eens nodig of zinvol zijn dat ik informatie over jou of van jou doorgeef dan is dat uiteraard alleen met jouw toestemming.

Beveiliging
Bij wet wordt van mij verlangd dat ik jouw gegevens bescherm. Dat doe ik ook. Op internet bewaar ik niets van jou. Alles wat we via WhatsApp en Facebook Messenger bespreken blijft daar en wordt beschermd door de privacyovereenkomsten waar wij ja op zeiden als gebruikers van die diensten. Mail, SMS en WhatsApp zit in mijn apparaten. Alleen ik heb toegang tot mijn telefoon en computer. Deze zijn beveiligd met een code. Mijn site is een etalage. Het betreft eenzijdig verkeer. Via mijn site kunnen wij geen interactie hebben, ik sla niets op van jou. Ik ben bij één van de betrouwbaarste servers die er zijn en vertrouw op de bescherming van gegevens door hostnet.com. Ik maak geen gebruik van cookies.

Niet digitale gegevens
Een enkele keer schrijf ik iets over jou op of bewaar ik iets wat je bij mij maakte. Ik bewaar dat in een afgesloten kast. En alleen ik weet waar de sleutel is.

Je mag er dus gerust op zijn dat ik niets van jouw persoonlijke gegevens deel met anderen zonder jouw toestemming. Tenzij daar een administratieve of wettelijke verplichting voor geldt, of er een gerechtelijk bevel voor is. Laten we daar maar niet van uit gaan.

Termijnen van hoe lang ik gegevens bewaar
Ik zal jouw gegevens niet langer bewaren dan nodig of logisch is. Uiteraard houd ik me aan de wettelijke en fiscale verplichtingen zoals de plicht van de belastingdienst van het 7 jaar bewaren van facturen. Maar verder zal ik gegevens van jou niet langer bewaren dan noodzakelijk voor het werk dat ik met je doe.

Jouw rechten
Ik respecteer jouw privacy sowieso vanuit mijn professionele ethiek. Het recht om jouw gegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen heb je ten alle tijden. Je mag me hierover altijd aanspreken. Indien je een klacht hebt over de verwerking van persoonsgegevens, heb je het recht om deze in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Mocht je na het lezen van deze privacyverklaring nog vragen heb, wees welkom om ze aan me te stellen.